Obec Dolní Domaslavice

Napište nám Napište nám   Mapa webu Mapa webu   RSS RSS  

Erb Dolní Domaslavice

Hledání a počasí

 

Čtvrtek 09.07.

Počasí

23 °C

11 °C

Pátek 10.07.

Počasí

30 °C

12 °C

Předchůdci Sokola

TJ Orel

Katolická tělovýchovná organizace Orel byla v Domaslavicích založena v roce 1930. Hned příští rok se uskutečnilo první veřejné cvičení u „Lehnerta“, což je lokalita, která je dnes zatopena vodou Žermanické přehrady. Před veřejným cvičením se vždy členové Orla zúčastnili mše v místním kostele a pak se v průvodu a za zpěvu odebrali na místo veřejného cvičení, které se konalo každý rok. Jak to bylo u podobných spolků obvyklé, i členové Orla hráli ochotnické divadlo, většinou náboženská témata.

 

 foto: Členové TJ Orel okolo roku 1930 v průvodu na cestě z Vidíkova ke kostelu

 

 

Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) a Federální dělnická tělovýchovná jednota (FDTJ).

Podnět k založení dělnické tělovýchovné jednoty byl dán ze sousední obce Dobré. Cvičitel, režisér a horník Janša z Dobré založil s dalšími aktivisty ke konci 1. světové války v naší obci divadelní kroužek se 17 členy. Po válce v r. 1919 se uskutečnilo založení tělovýchovné jednoty. Hutník Jan Novák se stal prvním předsedou. Zpočátku bylo hlavní náplní činnosti jednoty cvičení prostných, pořádání schůzí, divadelních představení, přednášek a tanečních zábav.


Po rozkolu dělnického hnutí na levici a pravici přešli všichni mladí jednotáři, až na předsedu, v květnu 1921 do FDTJ. Předsedou nového výboru se stal Rudolf Šotek. V nově založené levicové federované jednotě nastal čilý organizační ruch. Zakoupilo se jeviště, na které zapůjčil 10 000 Kč zástavou domku a pole Jan Skarka. Jednota byla po celou dobu existence ve velmi těžké finanční situaci, mimo jiné i důsledkem splácení těchto úvěrů.


V této době se cvičilo 2 krát do týdne, v létě v přírodě. Do Prahy na Spartakiádu na Maninách vyslala naše jednota 12 cvičenců. Členové vystupovali v mnoha dalších městech, v Domaslavicích a okolí. Největší počet členů jednoty byl 69.
Jak to bylo v této době běžné, kdejaký spolek se věnoval i divadlu. FDTJ v Dolních Domaslavicích nevyjímaje. Tehdy byl totiž jiný životní styl než je tomu dnes. Její ochotníci hrávali divadlo téměř každý měsíc. Nastudovaná představení se pak opakovala v okolních obcích. V jednotě bylo 22 ochotníků, režisérem byl Antonín Pokluda.


FDTJ v D. Domaslavicích v souladu se svým zaměřením vyvíjela i činnost politickou. V období předmnichovské republiky pomáhali členové jednoty rozšiřovat ilegální stranický tisk. Činnost FDTJ trvala 20 let. Její konec souvisel s postupnou fašizací tzv. druhé republiky a pak německou okupací.

 

© Obec Dolní Domaslavice  |  Tvorba www - Web & Media a.s.