Obec Dolní Domaslavice

Napište nám Napište nám   Mapa webu Mapa webu   RSS RSS  

Erb Dolní Domaslavice

Hledání a počasí

 

Čtvrtek 09.07.

Počasí

23 °C

11 °C

Pátek 10.07.

Počasí

30 °C

12 °C

Významná data

 

 1305

V soupise biskupských desátků na Těšínsku jsou Dolní  Domaslavice jmenovány spolu  s Horními.

 25.3.1654

Domaslavský kostel odebrán evangelíkům (počátek rekatolizace)

 30.3.1773

Vyhořely farní budovy i s archívem.

 1811

Postavena zděná jednotřídka.

 21.6.1864

Odloučily se Horní Domaslavice od Dolních jako samostatná místní obec.

 1865

 Postavena zděná trojtřídní škola „U kostela“ (8 900 zl.)

 7.5.1891

Bylo usneseno, aby za 40 zlatých byly zakoupeny hmoždíře, ze kterých se  bude střílet při slavnostech kostelních a jiných důležitých příležitostech.

 25.8.1892

Požár farních budov u kostela.
Zřízena místní pošta.

 1950

Četnická stanice (působila v Dol. Domaslavicích 46 let a 1 měsíc).

 2.2.1908

Založen hospodářský spolek.

 9.1.1908

Založen Sbor dobrovolných hasičů.

 1910

Založeno drenážní družstvo.

 1913

Založena kampelička.

 1.5.1916

Poprvé byl zaveden letní čas.

 1.5.1919

První tábor lidu.

 1920

Zřízena prodejna „Budoucnost“, konzumní a nákupní družstvo, 57 členů.

 1922

Založen hospodářský spolek v Dolních Domaslavicích a odbor Matice osvěty lidové ve Volovci

 1926

Změna jména obce: původně uváděné  Dolní Domaslovice nyní Dolní Domaslavice.

 červen 1926

První rádiový přijímač si zhotovil malíř Alois Nogol.

 srpen 1928

První motocykl v obci si koupil Josef Kocych.

 Zima 1928/29

Mrazy dosahovaly až – 42 °C, vymrzlo velké množství ovocných i lesních  stromů, dokonce zamrzala i voda ve studních.

 20.10.1929

Zaveden telefon. (na Četnické stanici).

 5.7.1930

Z Frýdku do Hnojníka projížděl autem prezident T.G.Masaryk. Občané Dolních Domaslavic ho vítali u obecní školy v D.Tošanovicích voláním „Ať žije“

 1.9.1930

Začal jezdit autobus na trase Dolní Domaslavice-Vidikov do Vítkovic. Provozovatelem byl Rudolf Červený z Fryštátu.

 22.7.1931

Začal jezdit autobus z Dolních Domaslavic do Karviné, provozovatelem byl Jindřich Svačina ze Soběšovic.

 15.12.1932

Provozoval autobusovou dopravu z Dolních Domaslavic  do Hnojníka  Bedřich Holek.

 15.9.1933

Postavena a uvedena do provozu pekárna, která byla provozována do června 1957, po vybudování Žermanické přehrady  byla postavena současná pekárna Adámek a provozována od srpna 1957  (byla v provozu 45 let a 10 dnů).

 1934

 Při školách U kostela a ve Volovci byla založena rodičovská sdružení

 7.1.1935

Začal jezdit státní autobus z Dolních Domaslavic do Moravské Ostravy. Jezdil dvakrát denně.

 6.3.1935

Lampionový průvod na počest 85. narozenin T.G.Masaryka. Zúčastnily se všechny spolky a školní mládež.

 1935

Do obecního rozpočtu zařazena částka 107 000,- korun na regulaci řeky Lučiny. Projekt byl vypracován již v roce 1933.

 1935

V obci řádil „červený kohout“ a shořelo několik stodol.

 1.3.1936

Konala se občanská schůze, na které byly projednány úkoly protiletecké obrany.

 1938

Zahájil činnost zubní ateliér v hostinci U Svačinů. V. Jiřík z Ostravy ordinuje třikrát týdně.

 7.10.1938   10:00

Počátek polské okupace  - do obce vstupuje polské vojsko

 16.10.1938

Zrušena obecní samospráva - obecní úřad přebírá polský komisař Niemczyk

 1.9.1939  5:00

Příchod německé armády z protektorátu - počátek německé okupace

 9.11.1939

Zřízení mateřské školy za německé okupace.

 30.5.1941

Oznámen soupis jízdních kol s termínem do čtyř dnů.

 7.3.1945

Jediný a dosti silný nálet na naši vesnici způsobil dosti hmotné škody a chaosu. Několik lidí bylo zraněno, nikdo nezemřel.

 3.5.1945  11:00

Do obce vstupují první hlídky Sovětské armády ve směru od Soběšovic

 11.11.1945

Odhalen pomník rudoarmějcům na novém hřbitově.

 1946

Zápis v kronice: „Žebrota vymizela nadobro“.

 8.3.1947

V 5 hodin ráno pozorovali občané duhu vzniklou lomem měsíčních paprsků.

 1948

Prováděna elektrifikace obce

 1.9.1948

Zřízení střední školy újezdní (pro Dolní a Horní Domaslavice, Soběšovice a Žermanice).

 1.1.1949

Dolní Domaslavice připadly z okesu Český Těšín do okresu Frýdek-Místek.

 1949

Zřízena poradna pro matky.

 1950

Vedení matrik a plná moc k uzavírání občanských sňatků byly předány Místním národním výborům.

 1951

Velké sucho, v květnu vystupovaly teploty nad 30 °C, v polovině června napájeli hasiči pomocí motorové pumpy vyprahlé studny vodou z řeky.

 24.8.1950

Založeno JZD, postupně I – III typu. 15. 2. 1965 přešlo k ČSSS.

 1.10.1950

Byl uzavřený poslední soukromý obchod a to obchod Vlad. Koloničného, který byl umístěn v budově pana Lehnerta mladšího.

 2.3.1952

Zřízeno kino i pro okolní vesnice v budově u Lehnerta.

 1951-1958

Stavba Žermanické přehrady.

 1955

Rozdělení obce Dolních Domaslavic Žermanickou přehradou (vznik nové obce Lučina v r.1954 z části Dolních Domaslavic s Kocurovicemi  a části Soběšovic.

 1956

První televizor v obci. Pořídili si ho bratři František a Ladislav Skřížalové.
- Začátkem dubna spadl na pozemku pana Alberta Guziura, č.p. 146  balón vypuštěný ze Západního Německa, odklidily ho bezpečnostní orgány.
- V domku manželů Gryžboňových č.p.143 byla zřízena ošetřovna. Ordinoval MUDr. Julius Junga, ve středu a v sobotu dopoledne.

 18.5.1958

Slavnostní otevření nové budovy Osmileté střední školy č.p. 201   (spojeno se škol. stravováním).

 11.7.1958

V 17 hod. 20 min. si Žermanická přehrada vybírá první z dlouhé řady svých obětí. Stal se jí náš občan - teprve čtrnáctiletý Josef Guziur.

 5.10.1958

Otevřena  expozice vlastivědného muzea ve Frýdku – Místku (Dnes Muzeum Beskyd), pobočka Dolní Domaslavice, obětavou průvodkyní byla p. Františka Nevolkovičová

 1.9.1960

Zřízen hudební kurs OB při ZDŠ (klavír, akordeon), vyučovala p. Božena Postůvková.

 1.9.1961

Uskutečněny zájezdy do Těšínského  divadla v předplatném (1 autobus pro dospělé a 1 autobus pro žáky ZDŠ), před výstavbou Žermanické přehrady byla pohostinská vystoupení Ostravského i Těšínského divadla v sále „U Horáků“.
Domek K.Chroboka v zátopovém pásmu byl přestavěn na pohostinství „Rybářská chata“ zvané Rybárna.

 1963

Slavnostní otevření požární zbrojnice (zákl. kámen 18. 9. 1960).

 1969

Zahájena stavba Smuteční síňě (dána do provozu 1971), dnes Penzion Ludmila.

 1970

Vybudování veřejného  osvětlení v obci.

 1974

Dána do provozu budova MNV a pošty s obřadní síní a širokoúhlým kinem.

 29.6.1975

Slavnostní otevření „Domu ovocnářů“.

 1979

Zahájena výstavba  státního  vodovodu.

 1980

Slavnostní otevření budovy TJ Sokol spojené s místní spartakiádou.

 1981

Uvedení do provozu prodejny potravin na Volovci.

 1.7.1980

Integrace 1. stupně naší obce – spojení obcí Dolní Domaslavice, Lučina, Soběšovice a Žermanice pod jediným společným národním výborem v Lučině.

 1984

První ročník Neckyády v zátoce u Rybárny, pořádal TJ Sokol D. Domaslavice.

 18.5.1985

Spartakiáda na hřišti.

 2.11.1985

Zemřel Aleš Gvuzď – dlouholetý domaslavský farář, který se významně zasloužil o kostel (provedení kompletní rekonstrukce kostela a okolí).

 1986

Instalace ústředního topení Požární zbrojnice.

 10.5.1988

Zemřel Albín Duda, dlouholetý předseda MNV.

 1.3.1990

Po referendu nabývá obec opět samostatnost, p. Jan Bogdanovič a p. Marie Bezděková byli zvoleni do vedení obce.

 8.-9.6.1990

První svobodné volby do Parlamentu ČSSR

 5.12.1990

První ustavující schůze OZ po komunálních volbách, starostou byl zvolen V. Skulina, zástupcem I. Uher.
Poprvé oznámena veřejná nezaměstnanost.

 1991

Znovu začíná pracovat „Domaslavský kulturní  zpravodaj“, který naposledy vyšel v roce 1977.

 1.3.1991

Opětovně byl v naší obci  zřízen matriční obvod pro Horní, Dolní Domaslavice, Soběšovice.
Dáno do pronájmu tábořiště u přehrady pod Papřokem.
Oprava střechy OÚ.
Nová telefonní ústředna a rekonstrukce prostor, kde byla instalována.

 1.10.1991

Kino přechází pod správu OÚ.

 3.3.1991

Provedeno sčítání lidu, domů a bytů.

 1991

Znovu zahájen provoz pekárny u Adámků.

 1992

Parlamentní volby - červen.

 24.10.1992

Tragicky umírá starosta obce V. Skulina. Červenec – srpen – extremní teploty přes  30 C a žádné dešťové srážky.Opětovné otevření národopisného památníku, tentokrát v Hasičském domě.
Zrušena Osvětová  beseda.
Od ledna zahájena montáž vodoměrů v rodinných domcích.

 1.7.1992

Mohou  se konat církevní i občanské sňatky.

 7.12.1992

Starostou je zvolen P. Postůvka.

 5.4.1993

Otevřen "Penzion u Ludmily"

 16.10.1993

Zemřel bývalý ředitel školy Josef Anděl.
Zřízena ordinace MUDr. Pitříka v bývalé MŠ, č.p. 54

 1993

Volby do zastupitelstva obce

 5.12.1994

Na ustavující schůzi OÚ zvolen starostou ing. Jan Literák, zástupcem pan Eduard Fikoczek.     

 24.4.1995

Rezignace starosty obce Ing. Jana Literáka

 23.6.1995

Zvolen starostou Eduard Fikoczek, zástupcem pan Jindřich Guziur.

 20.12.1995

Vydáno stavební povolení na plynofikaci, Fondem životního prostředí přislíbena dotace.

 1.1.1996

Do všech domácností dodáván Měsíčník (místo oběžníku).

 1.3.1996

Ruší se pojízdná čistírna a prádelna.

 11.1.1996

Spuštění plynu, prvním spotřebitelem Pekárna  Adámek, zkolaudováno 12 580 m s náklady 20 106 387 Kč.

 31.10.1996

Končí promítání v místním kině.
Zřízena počítačová učebna ZŠ, výměna plastových oken v čelní části budovy ZŠ.

 31.1.1997

Předán znak a prapor obce

 1.5.1997

Zahájen provoz hostince U kostela v budově Domu ovocnářů

 15.10.1997

Dokončena plynofikace v délce 16 415 m. Plynofikace evangelické kaple.
Červencové záplavy.

 1998

90 let hasičského sboru.
Plynofikace školního bytu za 72 000 Kč a obecního úřadu za 120 000 Kč.
Zahájení přestavby školy u kostela na bytové jednotky.

 27.11.1998

Po komunálních volbách byl zvolen do funkce starosty pan Eduard Fikoczek, zástupce pan Pavel Postůvka.

 1.4.1999

Zřízeno kadeřnictví  v budově OÚ.

 12.5.1999

Zahájena rekonstrukce školního hřiště.
Pošta zřizuje schránky v obci pro rod. domky v odlehlých místech.

 5.5.2000

Vyjádřena nedůvěra starostovi panu Eduardu Fikoczkovi, z funkce odstupují někteří další členové, OZ se doplňuje o 1 náhradníka,  starostou zvolen pan Milan Veverka, zástupcem pan Vladimír  Moráň.

 2000

Slavnostní  otevření rekonstruovaného hřiště za školou.První Tříkrálová sbírka 13 156 Kč.
Možnost vyřizování nových občanských průkazů a pasů pro celý matriční obvod (tj. Dolní a Horní Domaslavice a Soběšovice) na našem obecním úřadě

 2001

K 1.3. sčítání lidu, domů a bytů.
EU PHRE – CREDO – rozšíření vzájemné spolupráce obcí mikroregionu.
Zahájení jednání o rekonstrukci ZŠ.

 2002

Výtěžek Třikrálové  sbírky 13 622 Kč.

 2.2.2002

Otevření Minimarketu (smíšené zboží)-provozovatel paní Bystroňová Marta.
OÚ získal dotaci z Min. financí ve výši 10 000 000  Kč na vestavbu a rekonstrukci půdního prostoru. Byla vybudována: učebna školní družiny, cvičná kuchyň, poslechový sál, učebna výtvarné výchovy a počítačová učebna.

 14.-15.6.2002

Volby do parlamentu ČR.

 1.-2.11.2002

Komunální volby. 

 15.11.2002

Na zasedání nového OZ byl Ing. Petr Chroboček zvolen starostou a pan Pavel Postůvka místostarostou obce

 2003

Škola v právní subjektivitě od 01.01.2003
Výtěžek tříkrálová sbírky je  16 168 Kč.
Využívání internetu ve škole pro veřejnost.
Vysoká míra nezaměstnanosti v obci 17,6 % (Frýdek-Místek 14,94 %)
Rekonstrukce ZŠ – II.,III., IV. etapa  (17 000 000 Kč z dotace Ministerstva financí. Bylo uskutečněno: zvětšení plochy mateřské školky včetně koutu pro učitelky, rekonstrukce školní kuchyně s včetně instalace moderního technolo-gického vybavení, nové rozvody vody, nové obklady ve třídách, nové soc. zařízení pro děti, zvětšení plochy tělocvičny a rekonstrukce šaten, vybudování nové keramické dílny, rekonstrukce elektrozařízení, nová regulace ústředního topení včetně výměny všech těles ÚT.
Dne 13. - 14. 6. hlasováno v referendu o přistoupení ČR k EU.
V červenci předložena studie centra obce.
V roce 2003 ukončila vedení obecní kroniky  p. Milada Palicová, novou kronikářkou ustanovena  Stanislava Moravcová.

 

 

© Obec Dolní Domaslavice  |  Tvorba www - Web & Media a.s.