Obec Dolní Domaslavice

Napište nám Napište nám   Mapa webu Mapa webu   RSS RSS  

Erb Dolní Domaslavice

Hledání a počasí

 

Čtvrtek 04.06.

Počasí

25 °C

11 °C

Pátek 05.06.

Počasí

19 °C

9 °C

Evangelická a.v.

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

 

       
                                 
        

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v.

Třanovice 91

73953

Tel.: 558 696 162, 777 009 282

Mgr. Tomáš Tyrlík, sborový pastor

email:

web:  http://tranovice.sceav.cz/

 

Obce Dolní a Horní Domaslovice se v písemných pramenech poprvé připomínají roku 1305, Volovec pak roku 1604. V době reformace náležel evangelíkům kostel v Domaslavicích, máme zprávy, že v tomto sboru působili dva stejnojmenní faráři jménem Řehoř Nicius, patrně otec († 1602) a syn († 1653). S nástupem rekatolizace byl kostel dne 25. března 1654 evangelíkům odebrán. Skoro až do konce 17. století však zůstala domaslovická farnost převážně luterská. R. 1709 se zbylí domaslavičtí evangelíci připojili ke „kostelu milosti“ v Těšíně, po tolerančním patentu pak přešli do sboru v Dolních Bludovicích. Od roku 1950 pečoval o domaslavické evangelíky třanovický sbor, později náleželi evangelíci z Dolních Domaslavic a Volovce ke sboru v Třanovicích jako kazatelská stanice. Bohoslužby se zde konaly každou první sobotu v měsíci v 18 hod a 1x měsíčně v neděli.


2. ledna 1960 zrušil ústně(!) církevní tajemník ONV v Místku místní kazatelskou stanici a zakázal bohoslužby v domě Fr. Žvaka, na něž přicházelo na 30 osob (v první sobotu v měsíci se tam konaly i biblické hodiny). Odvolání sboru byla bezvýsledná. O oficiální reaktivaci domaslovické kazatelské stanice žádalo třanovské presbyterstvo roku 1968. Současně byla r. 1967 zahájena generální rekonstrukce kaple. Stavbu vedl presbyter (a později kurátor) sboru v Třanovicích Stanislav Niemczyk. Všech dobrovolných, zdarma odpracovaných hodin na stavbě bylo 6175. A tak mohl v neděli 28. září 1969 ve 14.00 hod otevřít biskup Cymorek v Dolních Domaslavicích novou evangelickou a.v. modlitebnu a předat ji k užívání. Hostem zde byl mj. i slovenský farář Mikuláš Mitaľ z Brezové pod Bradlom, dostavili se dokonce i předseda a tajemník Místního národního výboru.Jelikož bylo shledáno, že kaple se hřbitovem stále právně patří sboru v Dolních Bludovicích (Třanovický sbor je však měl na základě rozhodnutí ONV z 24.9.1969 v užívání), vyšlo bludovické sborové shromáždění třanovickému sboru vstříc a v červenci 1970 se vlastnictví vzdalo.

 původní evangelická kaple v D.Domaslavicích

 momentky ze stavby dnešní kaple


V dubnu 1970 byla podána žádost o rozšíření místního hřbitova o 10 arů, věnovaných Karlem Niemczykem. K rozšíření hřbitova však nedošlo. Roku 1972 byl pozemek oplocen, r. 1976 byla natřena střecha, r. 1992 byla kaple vymalována, r. 1994 byla natřena střecha a okna kaple, r. 1997 provedena plynofikace.


V 70 letech se již nekonaly biblické hodiny, v soukromých domech však nadále probíhala modlitební shromáždění. (Tato shromáždění probíhají až dodnes.)


Roku 1989 bylo vzpomenuto 20 výročí posvěcení kaple, kázal pastor Stanislav Pietak. O deset let později kázal na slavnostních bohoslužbách u příležitosti 30. výročí posvěcení kaple bp. Vladislav Volný, který v Domaslavicích prožil mládí.
V současnosti se zde konají bohoslužby 1. neděli v měsíci ve 14,00 hod

 

© Obec Dolní Domaslavice  |  Tvorba www - Web & Media a.s.