Obec Dolní Domaslavice

Napište nám Napište nám   Mapa webu Mapa webu   RSS RSS  

Erb Dolní Domaslavice

Hledání a počasí

 

Čtvrtek 09.07.

Počasí

23 °C

11 °C

Pátek 10.07.

Počasí

30 °C

12 °C

Stavba přehrady

  První přípravné práce byly zahájeny již koncem roku 1950, a to firmou Československých stavebních závodů a od března 1951 provádí stavební práce Ingstav Brno. Dne  16.června 1950 se začalo s výkupem nemovitostí zatopených přehradou. Nabízené ceny však byly nízké a vedly k všeobecné nespokojenosti. V témže roce  měřiči označovali hraničními kameny zátopové pásmo.
  Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116 600 m3 je založena v prostředí složitých geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží. Na pravém břehu bylo nutno postavit 25m hlubokou a 3m silnou souvislou betonovou stěnu předpjatou ocelovými lany, která vytváří ochranu před vnikáním vody do hornin pod hrází. Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podložítvoří nezbytnou součást péče o bezpečný provoz vodního díla.

  Zahájením rekreačního provozu na přehradě byl velký vodácký den dne 13.7.1958 jehož se zůčastnili diváci z blízkého i dalekého okolí. Na programu byly závody motorových člunů a plachetnic, branná cvičení svazarmu, letecká akrobacie a seskoky parašutistů do vod přehrady.
  Dne 12.října 1958 dosáhla výše vodní hladiny Žermanické přehrady poprvé svého maxima a napouštění tak bylo ukončeno.O tři dny
později začíná přehrada dodávat užitkovou vodu do Nové Huti. 9. listopadu 1958 stavbaři slavnostně předali přehradu veřejnosti.

  11.července 1958 přijala přehrada svou první oběť. Při koupání utonul Josef Guziur,14-ti letý chlapec z naší obce,který právě vyšel Základní školu.

  V roce 1959 bylo do přehrady nasazeno 14120 kusů 2-letých kaprů, 10600 ročních candátů, 700000 jiker candátů, 10000 jiker úhořů, 486 kusů 2-3letých pstruhů, 526 3-5letých pstruhů, 10460 kusů bílé ryby (dle kroniky obce)

 

  Pro nalepšení zásob vody v přehradě byl postaven z řeky Morávky 10km dlouhý přivaděč, na kterém je pro zmírnění 100metrového
spádu 20 jezových stupńů.Přivaděčem je při povodních možno přivést do Žermanické přehrady až 100m2/s vody. Přivaděč byl
předán do provozu 15.3.1960


  V součastnosti je účelem vodního díla Žermanice je zásobení Nové Huti a.s. v Ostravě a Biocelu Paskov a.s. provozní vodou, dále pak nalepšování průtoků v toku pod přehradou a výroba elektrické energie. Nádrž a její okolí je pak dále vyhledávaným rekreačním místem.

 

Základní technické údaje:

   

 

Povodí nádrže

45,5 km2

 

Délka hráze v koruně

502,0 m

 

Max. výška hráze

32,0 m

 

Celkový objem nádrže

25,3 mil. m3

 

zásobní   

18,5 mil. m3

 

retenční 

5,8 mil. m3

        

stálý 

1,0 mil. m3

 

Délka záplavy

5,5 km

 

Šířka záplavy

2,2 km

 

Zatopená plocha

248 ha

 

  Pohled z úrovně budoucí hráze do údolí, které

Zaručený odtok

1,0 m3/s

 

 za pár let zmizí navždy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující snímky jsou z archivu obce D. Domaslavice, další sérii snímků ze stavby přehrady je možno shlédnout na webu obce Lučina

Bagrování výkopu pro založení hráze na levém břehu

březen 1952

Provádění lamel betonové těsnící clony na pravém břehu šířka clony je 3m, hloubka 22-23m

 Práce v lomu na pravém břehu

 

 Podloží na levém břehu Velká voda v roce 1953 zaplavila

celé staveniště

 Zatopená stavební jáma s

Wolfovým jeřábem při velké vodě

v roce 1953

 Pohled na staveniště v březnu 1953 v levého břehu. Ve středu staveniště zvedá vozíky Wolfův jeřáb

 Pohled na staveniště v září 1953 - na levém břehu byly založeny první betonové bloky, tok řeky Luciny vede přes staveniště umělým korytem.

 Čištění základové spáry tesařskými skobami

 Hloubení pasu pod pravým břehem. Těžba se prováděla ručně

 Pohled do stavební jámy, na stěně jsou patrné převisy v místě ploch sesuvů

 Bednící práce a příprava k betonování

 Armování základního bloku - 1953

 První kubík betonu na rozrušené břidlici - 1954

 Zpracování betonu "elektrickými jehly"

 Armatura betonu na pravém břehu
 Pohled od starého Soběšovického kostela na rozestavěnou hráz - září 1955

 Kolejiště na levém břehu pod betonárkou

 Zásyp na narušené břidlici se dusal deskou zavěšenou na bagru

V pravé části snímku je odčerpávací studna, za bagrem vykukuje odstrojená

TATRA 111

 Armatura kolem brýlového uzávěru

 Uzávěr před

zabetonováním

 Montáž levého

brýlového

uzávěru

 Mezi brýlovými uzávěry pokračuje

provádění injekční clony

 Rozestavěnost díla v lednu 1956

 Pohled na staveniště v dubnu 1956

 Betonování hráze se

provádělo nepřetržitě

ve dne i v noci

 Zařízení staveniště pro dopravu kamene z lomu do třídírny

 Září 1956 - hráz dostává obrysy

konečné podoby

 Ocelové lano"Herkules" o nosnosti

760 000 kg je ukládáno do zvláštní

konstrukce z betonářské oceli

 Rozpletené lano v

kotevní hlavici je

zaléváno betonem

V popředí je zabetonovaná

horní hlavice kotevního

lana, připravena k

předpínání. 


 Odbedňování

 Předjaří 1957 - pohled z levého břehu

 Napouštění začíná, starý Soběšovický

kostel čeká na demolici

 

 

 

© Obec Dolní Domaslavice  |  Tvorba www - Web & Media a.s.