Obec Dolní Domaslavice

Napište nám Napište nám   Mapa webu Mapa webu   RSS RSS  

Erb Dolní Domaslavice

Hledání a počasí

 

Čtvrtek 09.07.

Počasí

23 °C

11 °C

Pátek 10.07.

Počasí

30 °C

12 °C

Stavba obecního úřadu

V dřívějších dobách konšelé úřadovali většinou doma, často se problémy řešily na návsi, v hospodě, před kostelem.
 Z ústního podání víme, že první obecní úřad se nacházel v „malé požární zbrojnici“, která se nacházela v zátopovém pásmu. O pořádek se starala paní Marie Marková.
 V letech 1948–56 se konšelé scházeli v hostinci „U Lehnerta“, 1956-60 se úřadovalo u paní Vaculové, č.p. 48.
 Škola na Volovci sloužila v letech 1960-63 jako další místo jednací. V roce 1963 se přestěhoval obecní úřad do požární zbrojnice, kde se také konaly všechny občanské sňatky celého matričního obvodu.
 Dne 10.září 1971 byl proveden výkop základů bagrem - tak započala stavba nové budovy MNV a pošty (dnešní budova Obec.úřadu)
Stavba byla projektovaná v ceně 1 250 000 Kčs. Do konce roku byla ještě provedena částečně hrubá stavba.V následujících dvou letech stavba pokračovala a na konci roku 1973 již jenom zbývalo vybudovat vnitřní zařízení. Práce postupovaly dopředu díky příkladné práci některých složek (hasiči) a mnoha dalších obětavých občanů.

 


Takto se začínalo v roce 1971

Novostavba MNV a pošty byla kolaudována 4.října 1974 a dne 6.října 1974 byla slavnostně otevřena. Při slavnosti účinkoval šedesátičlenný mládežnický orchestr ZK Dolu Dukla z Havířova ve kterém bylo také šest žáků naší školy.Po slavnostním koncertě měl proslov tajemník MNV Jan Bogdanovič, pak zástupce ONV Mir.Vyněchal a za krajskou správu spojů Oldřich Farník.

Vystoupil pěvecký sbor školy, poté následovalo ocenění těm pracovníkům, kteří se o dílo nejvíce zasloužili. Celou slavnost natáčela Československá televize. Po programu následovala prohlídka budovy, k poslechu a tanci vzkrávala kapela "Švitorka" z Havířova.

 

 

Náklady na hrubou stavbu

1255959 Kčs

         Obdržené dotace:

Na hrubou stavbu od Okr. národního výboru:

838000 Kčs

Náklady na vnitřní vybavení

 322578 Kčs

 

Na hrubou stavbu od Krajské správy spojů:

 427900 Kčs

Náklady celkem

 1578539 Kčs

 

Na vnitřní vybavení od Okr.národního výboru:

 239000 Kčs

   

Na vnitřní vybavení od Krajské správy spojů:

 38600 Kčs

Chybějící rozdíl 35037 Kčs byl uhrazen z fondu rozvoje a rezerv.

  

  

 

 

© Obec Dolní Domaslavice  |  Tvorba www - Web & Media a.s.