Obec Dolní Domaslavice

Napište nám Napište nám   Mapa webu Mapa webu   RSS RSS  

Erb Dolní Domaslavice

Dolní domaslavice

 Navigace: Odrážka Úvodní stránka  Odrážka Historie  Odrážka Zámek  

Hledání a počasí

 

Úterý 15.10.

Počasí

23 °C

8 °C

Středa 16.10.

Počasí

18 °C

6 °C

Zámek


 Hlavní zámecká budova v roce 1930

Zámek v Dolních Domaslavicích?  Dnes by jste ho hledali marně, ale ještě v 50-tých letech stával v naší obci dvůr se zámkem, bývalé to sídlo majitelů dolnodomaslavického panství. Při výstavbě  Žermanické přehrady byl tento nevelký zámeček zbourán a zatopen tak jako většina historického centra obce.

 

  Nevelký klasicistní zámeček s empírovými prvky, dal v  roce 1804 postavit rytíř Jiří Ohm Janušovský z Vyšehradu. Stával nad pravým břehem říčky Lučiny nedaleko hranice s Horními Soběšovicemi. Byl součástí patrně staršího dvora, jehož jihovýchodní část tvořil právě zámek. Za zámkem se směrem k řece táhla zahrada. Zámek měl jednoduchou obdélnou přízemní stavbou s vysokou mansardovou střechou a středním patrovým rizalitem zdobeným štukami. Nad hlavním vchodem byl erb Janusovských z Vyšehradu. V roce 1903 koupil zámek od zchudlé šlechty statkář Jan Slanina , který zřídil záhy po vzniku republiky v části hospodářských objektů technické  zázemí pro svou autobusovou linku z Domaslavic  do Vítkovic. Po roce 1945 se stal zámek majetkem ČSAD a byl upraven na garáže. V letech 1951 byla zamítnuta žádost o příspěvek na údržbu objektu. Krátkou dobu sloužil zámek jako staveništní zařízení při výstavbě Žermanické přehrady. Před napuštěním přehrady byl zámek zbořen a jeho místo pohlceno vodami přehrady. Pohled na zámek od jihozápadu

 

 Po úpravě ČSAD na garáže

Domaslavský rodák  Jan Skarka popisuje zámek na počátku 20. století takto: „ten odpovídal spíše svým charakterem zemanskému statku a daleko větší důraz byl kladen na hospodářské budovy a různá zařízení, v nichž se zpracovávaly zemědělské produkty. Stavební objekty tvořily čtverec, jemuž vévodila obytná a správní budova – vlastní zámek. Vedle vstupních dveří byla po obou stranách v přízemí dvě zamřížovaná okna a nade dveřmi v omítce erb s letopočtem výstavby. Od severní strany byla v budově kancelář, kuchyně a pec na pečení chleba, od jihu byl přijímací pokoj pro hosty, vzatu pak pokoj pro pokojské a služky včetně sociálního zařízení. V poschodí, resp. podkroví, byla ze strany průčelí zámku veliká světnice pro panstvo a dvě menší světničky, které sloužily jako ložnice. Z ložnic vedl zvonek do pokoje služebnictva. Zbytek střešního podkroví byl upraven jako sýpky. Jen malá část budovy byla podsklepena a sklep, jehož metrovou zdí vedlo jen malé trychtýřové okénko, jímž by se z venkovní strany ani hlava neprošla, sloužil v době roboty též jako věznice k trestání různých provinilců.

Prostor před zámkem, kde byla okrasná zahrádka, byl vhodně upraven. Chodníčky byly vysypány jemnou struskou, prostor osázen ozdobnými keři a květinami. Za živým plotem byl bazén a vodotrysk. Z návrší zvaného „Kympa“ byla přiváděna do zámku voda dřevěným potrubím. Do stájí vedl druhý vodovod z rybníka zvaného „Stovki“. Zámecká budova stála v západní části areálu, v jižním prostoru byl lihovar a „volárna“, od východu chlévy, kočárovna a kovárna. Za kovárnou byl prostor zámeckého areálu uzavřen velikou branou, za níž byly stodoly a sklepy k uskladnění brambor. V severní části areálu byla konírna, dva byty pro šafáře a kováře a prostor uzavírala stodola. Pro deputátníky byly v blízkosti postaveny čtyři domky , každý o čtyřech světnicích. Každá rodina používala jen jednu místnost. K deputátnickému bytu přináležel i chlívek pro kozu a vepře.“

Dodejme jen, že přízemní zámeckou budovu kryla mansardová střecha s vikýři. Sedmiosému čelnímu průčelí do dvora dominoval patrový mělký tříosý rizalit s bohatou štukovou výzdobou, meziokenními pilastry v patře a okny ve zdobených štukových šambránách. Fasádou kolem celého obvodu procházela nadokenní římsa. Fasádu ukončovala bohatě profilována podstřešní římsa. Podobný, avšak nezdobený mělký rizalit se nacházel ve středu průčelí obráceného do zahrady na západě, kde na něj v úrovni přízemí navazovala menší přístavba se vstupem do zahrady. V severozápadním nároží byl zámek doplněn o provozní přístavek.

 


Kované vstupní

dveře ze západu

 Štuková výzdoba stropů

Erb Janušovských z Vyšehradu nad

vstupními dveřmi

 
       

 

 Pohled na zámek od severovýchodu před 50ti lety a dnes

 

 Pohled na zámek od východu před 50ti lety a dnes

 

 
 Jižní křídlo zámku s lihovarem

 Zámek před demolicí

Severní strana hlavní budovy


 Fotky před demolicí - detaily štuků na fasádě

 

 

 

 

 

© Obec Dolní Domaslavice  |  Tvorba www - Web & Media a.s.